Szczecińskie Trio Barokowe

Szczecińskie Trio Barokowe

Koncert Szczecińskiego Tria Barokowego to podróż w czasie do epoki przepychu, bogactwa i polifonii.
Charakterystyczną cechą zespołu jest kontrast pomiędzy wysokim rejestrem fletu a niskim rejestrem w formie harmonicznej tzw. basso continuo, realizowanej przez klawesyn oraz instrument melodyczny – wiolonczelę.
Barok to również czas rozkwitu muzyki polifonicznej – w trio barokowym często instrumenty dialogują ze sobą, rozwijając kolejne tematy i ich kontrapunkty, przez co słuchacz może zachwycić się pełnym współbrzmieniem melodii, rodzajem retoryki muzycznej, bogatymi ozdobnikami czy kadencjami.
Koncert kameralnej muzyki barokowej to swoista podróż w czasie do Europy epoki baroku.
Szczecińskie trio barokowe tworzą kameralistki szczecińskie:
Katarzyna Krajka – flet poprzeczny,
Maja Nizińska – wiolonczela
Agnieszka Roguska – klawesyn.

Repertuar:

 

Sonaty barokowe:
J.J.Quantza
C.Ph.E.Bacha
A.Marcello
G.F.Haendla